LPEU/2020/791 COM(2020)824 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)824
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/791
Dátum začiatku MPK: 02.02.2021
Dátum konca MPK: 15.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 16.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 16.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 16.02.2021