LPEU/2020/789 *COM(2020)731 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV PODĽA ČLÁNKU 25 ZTFÚ o dosiahnutom pokroku na ceste k skutočnému občianstvu EÚ v rokoch 2016 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)731
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Nie je potrebné určovať taký široký okruh spolugestorov, nakoľko sa jedná o správu Komisie.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/789

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)