LPEU/2020/788 COM(2020)806 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 278a Colného kódexu Únie, pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý vo vývoji elektronických systémov stanovených v kódexe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)806
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/788
Dátum ukončenia procesu: 18.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 18.01.2021