LPEU/2020/787 *COM(2020)793 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, SÚDNEMU DVORU EURÓPSKEJ ÚNIE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE a DVORU AUDÍTOROV o preskúmaní Európskej únie na základe mechanizmu preskúmania vykonáv...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)793
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Gestorom Dohovoru OSN proti korupcii (UNCAC) je Ministerstvo spravodlivosti SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/787

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)