LPEU/2020/779 COM(2020)794 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Euro-stredomorskou leteckou dohodou medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)794
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/779
Dátum ukončenia procesu: 18.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020