LPEU/2020/778 COM(2020)836 Druhý NÁVRH všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 VŠEOBECNÝ ÚVOD

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)836
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/778
Dátum ukončenia procesu: 20.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 20.12.2020