LPEU/2020/76 COM(2020)93 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Identifikácia a riešenie prekážok na jednotnom trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)93
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/76
Dátum ukončenia procesu: 17.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia: 19.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.03.2020
Ukončenie štádia: 24.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.03.2020
Ukončenie štádia: 17.04.2020