LPEU/2020/752 JOIN(2020)22 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Nová agenda EÚ – USA pre globálnu zmenu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2020)22
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/752
Dátum ukončenia procesu: 05.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 05.01.2021