LPEU/2020/750 COM(2020)711 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Stratégia posilnenia uplatňovania Charty základných práv v EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)711
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/750

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 06.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.12.2020
Ukončenie štádia: 07.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)