LPEU/2020/747 *COM(2020)790 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o akčnom pláne pre európsku demokraciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)790
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Gestorstvo vraciame na základe iniciatívy navrhovaného gestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/747
Dátum ukončenia procesu: 05.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 05.01.2021