LPEU/2020/744 COM(2020)776 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)776
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/744

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)