LPEU/2020/743 COM(2020)775 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie spolupráce správcu domény .eu s úradom EUIPO a inými agentúrami Únie v boji proti protiprávnym a špekulatívnym registráciám doménových mien podľa článku 16 nariadenia (EÚ) 2019/517

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)775
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/743

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)