LPEU/2020/742 COM(2020)773 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie za rok 2020 a opravných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)773
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/742
Dátum ukončenia procesu: 21.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020