LPEU/2020/737 COM(2020)768 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Hodnotenie nariadení EÚ o drogových prekurzoroch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)768
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/737

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)