LPEU/2020/734 COM(2020)782 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o cezhraničnú infraštruktúru spájajúcu Úniu a Spojené kráľovstvo prostredníctvom pevného ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)782
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/734
Dátum ukončenia procesu: 16.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020