LPEU/2020/733 COM(2020)780 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európsk...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)780
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/733

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)