LPEU/2020/732 COM(2020)765 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci spoločného výboru zriadeného Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)765
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/732
Dátum ukončenia procesu: 04.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020