LPEU/2020/731 COM(2020)759 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu Dopravného spoločenstva na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)759
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/731
Dátum ukončenia procesu: 17.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 13.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020