LPEU/2020/730 COM(2020)781 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v ministerskej rade Energetického spoločenstva a v stálej skupine Energetického spoločenstva na vysokej úrovni (Tivat, Čierna Hora, ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)781
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/730
Dátum ukončenia procesu: 08.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 06.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.12.2020
Ukončenie štádia: 07.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.12.2020
Ukončenie štádia: 08.02.2021