LPEU/2020/729 COM(2020)774 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)774
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/729
Dátum ukončenia procesu: 18.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 25.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020