LPEU/2020/724 COM(2020)767 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskej správe údajov (akt o správe údajov)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)767
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/724
Dátum začiatku MPK: 12.02.2021
Dátum konca MPK: 25.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia: 25.02.2021