LPEU/2020/721 COM(2020)755 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Hodnotenie vykonávania nariadenia (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)755
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/721
Dátum ukončenia procesu: 30.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 25.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020