LPEU/2020/72 COM(2020)88 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní tretieho akčného plánu EÚ v oblasti zdravia za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)88
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/72

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.03.2020
Ukončenie štádia: 10.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.03.2020
Ukončenie štádia: 11.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)