LPEU/2020/719 COM(2020)747 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Aktualizovaná analýza vplyvov leteckej dopravy na klímu, ktoré nesúvisia s emisiami CO2, a možných politických opatrení podľa článku 30 ods. 4 smernice o systéme EÚ na obchodovanie s emisiami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)747
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/719
Dátum ukončenia procesu: 30.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020