LPEU/2020/713 COM(2020)694 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)694
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/713

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)