LPEU/2020/711 COM(2020)746 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY o hospodárskej politike eurozóny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)746
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/711

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 29.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)