LPEU/2020/71 JOIN(2020)4 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Na ceste ku komplexnej stratégii pre Afriku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2020)4
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/71
Dátum ukončenia procesu: 03.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 17.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.03.2020
Ukončenie štádia: 18.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.03.2020
Ukončenie štádia: 03.04.2020