LPEU/2020/708 COM(2020)750 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2021: celkové posúdenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)750
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/708

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 27.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)