LPEU/2020/705 COM(2020)738 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003 o štatistike vedy a techniky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)738
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/705

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)