LPEU/2020/70 C(2020)1298 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „VOLIČI BEZ HRANÍC, Plné politické práva pre občanov EÚ.“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2020)1298
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/70

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia: 06.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia: 06.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)