LPEU/2020/7 COM(2020)7 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 z 8. júna 2016, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (predtým známe ako nariadenie o prístupe na trh)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)7
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MF SR je uvádzané ako spolugestor v prípade, ak nástroj, najčastejšie nariadenie, má aplikačnú časť, ktorú uplatňujú colné orgány. V prípade predmetnej správy máme za to, že z dôvodu absencie aplikačnej časti spolugestorstvo MF SR nie je odôvodnené.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/7
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 24.01.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 24.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 27.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.01.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2020