LPEU/2020/698 COM(2020)748 OPRAVNÝ LIST č. 1 K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021 Úpravy vyplývajúce z nedávnej politickej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 Aktualizované odha...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)748
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/698
Dátum ukončenia procesu: 07.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 07.12.2020