LPEU/2020/697 COM(2020)696 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Nový program pre spotrebiteľov Posilnenie odolnosti spotrebiteľov v záujme udržateľnej obnovy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)696
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/697
Dátum ukončenia procesu: 11.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020