LPEU/2020/696 COM(2020)714 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 9 ods. 1c, článku 21a ods. 5 a článku 24a ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/696 z 25. mája 2020, pokiaľ ide o pandémiu COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)714
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/696

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)