LPEU/2020/695 *COM(2020)708 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)708
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme doplniť gestorstvo MPRV SR, keďže ide o určenie kvót aj vo vzťahu k poľnohospodárskym výrobkom. Spolugestorstvo MPRV SR k novelám nariadenia (EÚ) č. 1388/2013 sa určovalo aj doteraz, napr.: LPEU/2018/146, LPEU/2019/575, LPEU/2020/149...
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/695
Dátum ukončenia procesu: 30.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020