LPEU/2020/692 COM(2020)736 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)736
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/692
Dátum ukončenia procesu: 17.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020