LPEU/2020/688 COM(2020)726 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)726
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba vypracovania predbežného stanoviska do 4 týždňov od uverejnenia aktu EÚ v slovenskom jazyku v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/688
Dátum začiatku MPK: 05.02.2021
Dátum konca MPK: 11.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)