LPEU/2020/686 COM(2020)707 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP [32017R2195 – usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)707
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/686
Dátum ukončenia procesu: 02.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020