LPEU/2020/685 COM(2020)705 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní obchodných dohôd EÚ 1. január 2019 – 31. december 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)705
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/685

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)