LPEU/2020/684 COM(2020)698 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)698
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/684

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)