LPEU/2020/680 COM(2020)699 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)699
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/680

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)