LPEU/2020/68 COM(2020)92 Návrh ROZHODNUTIE RADY o predĺžení nároku na koprodukcie podľa článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)92
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/68

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 06.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)