LPEU/2020/679 COM(2020)729 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia, ktorým sa určité nákupy potravín oslobodzujú od...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)729
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/679
Dátum ukončenia procesu: 03.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020