LPEU/2020/663 COM(2020)671 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre cukor v súvislosti s pristúpením Spojeného kráľovstva k Medzinárodnej dohode o cukre z roku 1992

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)671
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/663
Dátum ukončenia procesu: 11.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020