LPEU/2020/662 COM(2020)673 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)673
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/662
Dátum začiatku MPK: 15.02.2021
Dátum konca MPK: 26.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 01.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 15.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.02.2021
Ukončenie štádia: 27.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.02.2021
Ukončenie štádia: 01.03.2021