LPEU/2020/654 COM(2020)688 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôck...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)688
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba skráteného MPK z dôvodu urgentného schválenia predmetnej smernice.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/654
Dátum začiatku MPK: 30.11.2020
Dátum konca MPK: 07.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 08.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.10.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020