LPEU/2020/653 COM(2020)670 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 640/2010

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)670
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/653

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.10.2020
Ukončenie štádia: 27.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)