LPEU/2020/65 COM(2020)89 Návrh ROZHODNUTIE RADY o existencii nadmerného deficitu v Rumunsku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)89
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/65

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 11.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)