LPEU/2020/645 COM(2020)655 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu EÚ – Kanada v súvislosti s prijatím rozhodnutia o vzájomnom uznávaní programu Kanady Partners in Protection a programu schválených hospodárskych subjektov Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)655
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/645
Dátum ukončenia procesu: 13.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.10.2020
Ukončenie štádia: 20.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020