LPEU/2020/642 COM(2020)658 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady z 23. novembra 1998 o otázkach výmenných kurzov týkajúcich sa franku CFA a komorského franku (98/683/ES)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)658
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/642

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.10.2020
Ukončenie štádia: 20.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)